Academaidd

Gobeithiwn y bydd eich astudiaethau'n mynd yn ddidrafferth, ond efallai y bydd adegau pan fydd angen rhywfaint o help neu gyngor ychwanegol arnoch i ddatrys mater academaidd. Gall eich Undeb Myfyrwyr eich helpu chi i wneud apêl academaidd, cynnig arweiniad ynghylch amgylchiadau esgusodol, delio â honiadau o gamymddwyn academaidd a chyngor ar sut i wneud cwyn.