Gweithgareddau a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Ymunwch â'ch cyd-fyfyrwyr, a byddwch yn rhan o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal gan eich Undeb Myfyrwyr.

Gweld Pob Digwyddiad

Clybiau a Chymdeithasau

Mae ymuno â chlybiau a chymdeithasau yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd, gwella sgiliau a dysgu rhai newydd.

Glybiau a Chymdeithasau

Codi Arian a Rhoi (RAG)

Mae Codi Arian a Rhoi yn ffordd i fyfyrwyr godi arian at achos neu elusen sy'n agos at eu calon.

Mwy am RAG

Ymgyrchoedd 

Trwy gydol y flwyddyn, rydyn ni'n gweithio gyda myfyrwyr ar ymgyrchoedd sy'n bwysig iddyn nhw.

Gweld Ymgyrchoedd

Gwirfoddoli

Gall myfyrwyr bori trwy gyfleoedd gwirfoddoli i wneud gwahaniaeth ystyrlon i'w cymuned leol. 

Dysgu am Wirfoddoli

Bariau

Eich lleoliadau ar y campws; ar gyfer ymlacio, astudio, bwyta, yfed a chwrdd â ffrindiau.    

Gweld ein Bariau