Canlyniadau Is-Etholiad Llywydd Campws Abertawe

Dydd Gwener 11-06-2021 - 17:00

Canlyniadau Is-Etholiad

Llywydd Campws Abertawe

Mae ein myfyrwyr wedi siarad! Llongyfarchiadau mawr i Liam Powell sydd wedi cael ei ethol yn Llywydd nesaf Campws Abertawe ar gyfer 2021/22. A phob parch i’r ymgeiswyr eraill.  👏 

Liam Powell

Dadansoddiad o’r canlyniadau

Rydym yn defnyddio’r system pleidlais sengl drosglwyddadwy, a dyma ddadansoddiad fesul rownd o’r canlyniadau.

 

Rownd One

Diagram showing voting breakdown, figures in text below.

Cameron Popham, 12 pleidleisiau.
Iskander Abd-Al-Kerim, 68 pleidleisiau.
Liam Powell, 175 pleidleisiau - etholwyd.
Re-open Nominations, 18 pleidleisiau.

Tagiau perthnasol :

Rhagor o erthyglau Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Rhagor o erthyglau...