SU Awards Banner Image.

Mae Gwobrau’r UM eleni i gyd yn ddigidol. Gallwch chi wneud eich enwebiad ar-lein yn gyflym ac yn hawdd gan ddefnyddio'r ffurflen enwebu. Yna bydd ein panel yn adolygu'r holl enwebiadau, yn dewis enillydd cyffredinol a hyd at dri arall yn yr ail safle. Yna byddwn yn cysylltu â'ch holl enillwyr ac yn rhoi gwobr iddynt. 

Bwriad Gwobrau Undeb y Myfyrwyr yw cydnabod a dathlu cyraeddiadau myfyrwyr a staff. Rydyn ni'n gofyn i chi, fyfyrwyr, enwebu unigolion sydd wedi mynd y filltir ychwanegol ac sy’n haeddu cael eu cydnabod am eu cyfraniadau. Ar ddiwedd y broses enwebu, bydd panel gwobrwy’n darllen eich enwebiadau, dewis yr enillwyr, ac wedyn byddwn ni’n cysylltu â nhw gydag anrheg annisgwyl. 

 

Mae'r cyfnod enwebu ar gau! Diolch i bawb a enwebodd.

 

Y Categorïau

 

Dewch yn ôl ddydd Llun 11eg Mai am 12 o'r gloch, pan fyddwn yn cyhoeddi'r enillwyr drwy fideo ar-lein. 

 

 

 

Dyddiadau Pwysig 

 

Diwedd y Cyfnod Enwebu
Dydd Gwener 24ain Ebrill, Hanner Nos (24:00)

 

Cyhoeddi’r Enillwyr
11eg Mai, canol-dydd 

 

Anrhegion

 

Enillydd
£50 Cerdyn Rhodd Digidol drwy Giftli 

 

Ail safle 
£10 Cerdyn Rhodd Digidol drwy Giftli 

 

 

Y Panel

 

 

Becky Ricketts
Llywydd Grŵp

 

Elis Allsopp
Llywydd Campws Caerfyrddin

 

Martha Warren
Llywydd Campws Llambed

 

Steve Ralph
Prif Weithredwr

 

Laura-Cait Driscoll
Cynorthwyydd Ymgysyllu â Myfyrwyr

 

Andrew Jones
Cynorthwyydd Ymgysyllu â Myfyrwyr

 

 

SU Awards Banner Image.

SU Awards Banner Image.

SU Awards Banner Image.

SU Awards Banner Image.