Bariau a Lleoliadau

Bar y Llofft

Gallwch ymlacio, astudio, bwyta ac yfed yng nghaffi a bar Undeb y Myfyrwyr yng Nghaerfyrddin 

Dysgu Mwy

Encore

Carmarthen's on-campus venue for unforgettable club nights. 

Dysgu Mwy

Yr Hen Far ac Xtension

Y dafarn leol i fyfyrwyr a’r clwb sy’n cael eu rhedeg gan Undeb y Myfyrwyr ar gampws Llambed.

Dysgu Mwy