Cwestiynau Cyffredin

Sut mae dod o hyd i glwb neu gymdeithas i ymuno â nhw?

Gallwch bori trwy ein holl glybiau a chymdeithasau ar ein tudalen grwpiau. Os dewch chi o hyd i grŵp rydych chi'n ei hoffi, gallwch chi ymuno trwy glicio ar y botwm 'Ymuno Nawr' ar frig y dudalen.

 

Mae gen i gwestiwn am grŵp

Yn y lle cyntaf, mae'n well cysylltu ag aelod o'r grŵp yn uniongyrchol. Gallwch ddarganfod pwy yw'r cyswllt allweddol trwy ymweld â'r grŵp ar y rhestr. Os na ydych yn llwyddo cysylltu, anfonwch e-bost at y Cynorthwyydd Ymgysylltu â Myfyrwyr ar gyfer eich campws. 

 

A oes ffi ymuno?

I ymuno â chlwb neu gymdeithas yn llwyddiannus, rhaid i chi brynu'r haen aelodaeth gywir. Mae gennym ddwy lefel aelodaeth, Haen 1 a Haen 2. Mae prynu aelodaeth yn caniatáu i chi ymuno â chynifer o grwpiau ag y mynnwch ar yr un haen tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Sylwch y gall rhai grwpiau godi ffi aelodaeth ychwanegol sy'n unigryw iddyn nhw, felly gwiriwch y manylion ar dudalen unigol y grŵp. 

 

Faint mae aelodaeth yn costio?

Mae aelodaeth Haen 1 yn costio £5, ac mae aelodaeth Haen 2 yn costio £20. 

 

Pam mae rhai grwpiau yn Haen 1 ac eraill yn Haen 2?

Pan fydd grŵp yn gwneud cais gyntaf i ddod yn glwb neu'n gymdeithas swyddogol, rydym yn adolygu eu cais a, gan ddibynnu ar eu gofynion unigryw, rydym yn eu categoreiddio’n Haen 1 neu Haen 2. Ymysg y pethau yr ydym yn eu hystyried mae ffioedd ar gyfer gemau, costau teithio, llogi lleoliadau, prynu offer a.y.b.

 

Sut ydw i'n mynd ati i brynu aelodaeth?

Wrth ymuno â grŵp, cewch gyfarwyddyd i brynu'r aelodaeth ofynnol wrth fynd i dalu. Gallwch brynu aelodaeth yn uniongyrchol yma. 

 

Rwy'n ansicr pa fath aelodaeth sydd ei angen arnaf?

Peidiwch â phoeni, pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer grŵp, bydd yr aelodaeth ofynnol yn cael ei hychwanegu'n awtomatig wrth fynd i dalu.

 

Rwyf eisoes yn aelod o grŵp Haen 1 ac eisiau ymuno ag un arall, a oes angen i mi brynu aelodaeth eto?

Unwaith i chi brynu aelodaeth Haen 1, rydych chi'n rhydd i ymuno â chymaint o grwpiau Haen 1 ag y dymunwch heb orfod prynu aelodaeth eto. Sylwch y gall rhai grwpiau godi ffi aelodaeth ychwanegol sy'n unigryw iddyn nhw, felly gwiriwch y manylion ar dudalen unigol y grŵp. 

 

Rwyf eisoes yn aelod o grŵp Haen 2 ac eisiau ymuno ag un arall, a oes angen i mi brynu aelodaeth eto?

Unwaith i chi brynu aelodaeth Haen 2, rydych chi'n rhydd i ymuno â chymaint o grwpiau Haen 2 ag y dymunwch heb orfod prynu aelodaeth eto. Sylwch y gall rhai grwpiau godi ffi aelodaeth ychwanegol sy'n unigryw iddyn nhw, felly gwiriwch y manylion ar dudalen unigol y grŵp.  

 

Rwyf am ymuno â mwy nag un grŵp; mae rhai yn Haen 1, rhai yn Haen 2; oes angen y ddau fath aelodaeth arnaf?

Oes, os yw'r grwpiau rydych chi am ymuno â nhw yn gymysgedd o Haen 1 a Haen 2, yna bydd angen i chi brynu'r ddau fath aelodaeth.

 

Rwyf am ymuno â grŵp hanner ffordd drwy'r flwyddyn, a oes rhaid i mi dalu’r pris llawn?

Rydym yn gostwng pris ein haelodaeth 50% ym mis Ionawr. Bydd eich aelodaeth yn ddilys tan ddiwedd y flwyddyn academaidd.

 

I ble mae'r arian yn mynd?

Mae'r arian a godir trwy daliadau aelodaeth yn mynd tuag at yswiriant, cit ac offer, mynediad i gerbydau a llogi cyfleusterau. Dysgwch fwy am fuddsoddiad Undeb y Myfyrwyr mewn clybiau a chymdeithasau yma.