Etholiadau

 

Democratiaeth Myfyrwyr

Mae democratiaeth myfyrwyr wrth wraidd yr hyn a wnawn. Ein hetholiadau yn yr Hydref a’r Gwanwyn yw sut rydych chi'n penderfynu pwy sy'n eich cynrychioli, ac mae’n helpu i'n harwain a'r gwaith rydyn ni'n ei wneud.

 

Etholiadau’r Hydref

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd, gall myfyrwyr enwebu am gyfle i lenwi rôl arweinyddiaeth wag ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol; mae’r rhain yn cynnwys rôl Myfyriwr Ymddiriedolwr, Swyddog Rhan-amser, Cadeirydd yr UM neu Gynrychiolydd i Gynhadledd UCM. Bydd myfyrwyr yn dewis eu cynrychiolwyr o'r rhestr o enwebeion.

 

Etholiadau’r Gwanwyn

Yn ystod ail semester pob blwyddyn academaidd, gall myfyrwyr enwebu am gyfle i ddod yn Swyddog Llawn-amser (Sabothol), Swyddog Rhan-amser, Myfyriwr Ymddiriedolwr neu Gadeirydd yr UM ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Bydd myfyrwyr yn dewis eu cynrychiolwyr o'r rhestr o enwebeion. 

 

Rolau

Rydym yn cynnig ystod o rolau, cyflogedig a gwirfoddol, llawn-amser a rhan-amser:

Rolau Gwag a Hysbysiad Etholiad

Dysgu Am Bob Rôl

Enwebiadau

Ydych chi am wneud gwahaniaeth neu’n adnabod rhywun fyddai’n berffaith ar gyfer rôl?

Enwebwch Eich Hun

Enwebwch Ffrind

Pleidleisio

We use the single transferable voting system; it's quick, easy and fair.  

Bwrw Pleidlais

Sut mae Pleidleisio'n Gweithio

Rheolau a Chwynion

Dysgwch y rheolau, sut i wneud cwyn, a gallwch fwrw golwg ar ddogfen briffio’r ymgeiswyr.

Rheolau'r Etholiad

Cwynion a Phroblemau