Etholiadau

Notice of poll graphic Mae’r Canlyniadau Wedi Cyrraedd. Dysgu Mwy. Find more...

Mae ein hetholiadau’n penderfynu pa fyfyrwyr fydd yn llenwi’r rolau arweinyddiaeth o fewn Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys:

  • Swyddogion Sabothol
  • Swyddogion Rhan-amser
  • Myfyrwyr Ymddiriedolwyr
  • Cadeirydd yr Undeb

Cynhelir etholiadau ar gylchred flynyddol, unwaith yn y Gwanwyn ac eto yn yr Hydref, i lenwi unrhyw rolau sy’n dal i fod yn wag.

Cyhoeddir hysbysiad etholiadol bob tro y trefnir etholiad, yn cynnwys rhestr o’r swyddi gwag, dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais a gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r rolau sydd ar gael.

Yn ystod yr wythnos bleidleisio, mae gwahoddiad i bob myfyriwr bleidleisio dros yr ymgeiswyr o’u dewis trwy etholiad ar-lein.