Cadeirydd

Dylech chi i sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn gweithredu er buddiannau gorau ei aelodau. Cewch hyfforddiant cadeirio cyfarfodydd os cewch eich ethol i'r rôl. sefyll am y rôl hon os nad ydych chi'n swyddog neu'n ymddiriedolwr yn Undeb y Myfyrwyr, os oes diddordeb gennych chi yng ngwaith Undeb y Myfyrwyr ac os ydych chi'n awyddus.

Mae hon yn rôl wirfoddol. Mae’r Cadeirydd yn cadeirio Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb y Myfyrwyr a phob cyfarfod o Gyngor Mawr yr UM (pump y flwyddyn). Mae'r rôl yn bodoli i sicrhau bod y drafodaeth a’r ddadl mewn cyfarfodydd yn deg a chytbwys, a bod pawb yn cael cyfle teg i siarad a rhannu eu meddyliau a'u syniadau. Darperir hyfforddiant!