Cyngor Ariannol

 

PCYDDS Gwasanaethau Myfyrwyr

Dyma restr o'r Swyddogion Cyllid Myfyrwyr yn PCyDDS. Maen nhw yno i roi cymorth ac arweiniad i chi ynglŷn â'ch arian. Gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost neu dros y ffôn i drefnu apwyntiad.         

PCYDDS Gwasanaethau Myfyrwyr

 

PCYDDS Adrannau Cyllid Myfyrwyr

Dyma restr o'r Adrannau Cyllid Myfyrwyr yn PCyDDS; maen nhw'n prosesu cyllid y brifysgol, gan gynnwys eich ffioedd myfyriwr.

PCYDDS Adrannau Cyllid Myfyrwyr

         

PCYDDS Bwrsariaethau

Mae PCyDDS yn cynnig nifer o Fwrsariaethau ac Ysgoloriaethau. Gallwch ddysgu mwy am yr hyn sydd ar gael a sut i wneud cais i’r Brifysgol drwy ddilyn y ddolen hon isod;

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau 

 


 

Cyllid Myfyrwyr

 

Cymru

cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

 

Lloegr ar GOV.UK

gov.uk/student-finance

 

Asiantaeth Grantiau Myfyrwyr yr Alban

saas.gov.uk

 

UE ar GOV.UK

UE ar GOV.UK