Llety

Cymorth i denantiaid yn ystod pandemig COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio dogfen wybodaeth yn amlinellu’r gwahanol gymorth a chynlluniau a all helpu tenantiaid sy’n byw yng Nghymru yn ystod pandemig COVID-19

Darllenwch y ddogfen

Cysylltwch â’ch landlord ynghylch cael eich rhyddhau o’ch contract ar gyfer y trydydd tymor

Mae Llywydd y Grŵp, Becky, wedi llunio templed ar gyfer e-bost y galwch ei ddefnyddio i gysylltu â’ch landlord ynghylch cael eich rhyddhau o’ch contract ar gyfer y 3ydd tymor. Gallwch ei lawrlwytho a’i addasu ar gyfer eich sefyllfa benodol eich hun.

Lawrlwythwch y templed

 

Llety’r Brifysgol

Mae symud i'r Brifysgol yn garreg filltir gyffrous. Mae'r Brifysgol yn cynnig llety ar ei safle i'r myfyrwyr sydd am gael cyfle i fyw ar y campws neu’n agos ato.Os ydych chi am gysylltu â rhywun ynglŷn â thai neu lety, gweler isod yr aelodau staff perthnasol yn y Brifysgol a gwybodaeth am sut i gysylltu â nhw.

Llety yn PCYDDS

 

Os ydych chi am siarad â rhywun yn Undeb y Myfyrwyr ynglŷn â phroblem o ran tai, cysylltwch Becky Ricketts

becky.ricketts@uwtsd.ac.uk 

 

 


 

Swyddog Llety

Mae’r Swyddogion Llety yno i helpu â datrys unrhyw faterion tai i fyfyrwyr sy'n byw ar y campws yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe.

 

Campws Caerfyrddin


Jean Thomas
01267 676 819 
 

jean.thomas@uwtsd.ac.uk 

 

Campws Llambed


Ann Harris
01570 424 995
 

accommodation@uwtsd.ac.uk 

 

Campws Abertawe (Llys Glas)


Chloe Parson / Jean Thomas
01792 482 082
 

accommodation@uwtsd.ac.uk 

 

 


 

Canllaw Tai

Rydym wedi llunio canllaw tai defnyddiol i'ch helpu i ddod o hyd i'r cartref delfrydol yn ystod eich amser yn y brifysgol. Gwyddom fod yna bethau mwy diddorol i'w gwneud yn ystod eich amser yn y brifysgol na dewis llety, ond ychydig iawn o bethau sy'n bwysicach. Mae copïau wedi'u hargraffu ar gael o'ch Swyddfa Undeb Myfyrwyr leol.

 

Lawrlwythwch gopi o'r canllaw tai

 


 

Cyngor pellach

Os oes angen rhagor o gyngor arnoch chi, os ydych chi am wybod mwy am eich hawliau ar dai neu os oes angen i chi siarad â rhywun, rydyn ni wedi creu rhestr o adnoddau gan y llywodraeth, y cyngor ac elusennau ar eich cyfer. 

 

Cyngor ar Bopeth

 

citizensadvice.org.uk

 

Shelter Cymru

 

sheltercymru.org.uk

 

Carmarthenshire County Council

 

Sir Gaerfyrddin

 

Cyngor Ceredigion (Llambed)

ceredigion.gov.uk

 

Cyngor Dinas Abertawe

 

swansea.gov.uk

 

Cyngor Caerdydd

 

cardiff.gov.uk

 

Cyngor Birmingham

 

birmingham.gov.uk

 

Cyngor Rhentu London.gov.uk

 

London.gov.uk

 

Rhentu Preifat GOV.UK

 

GOV.UK