Llety

Rydyn ni am i bob myfyriwr deimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel ble bynnag maen nhw'n byw. Felly, p'un a ydych chi'n aros mewn neuaddau, yn rhentu'n breifat neu'n chwilio am dŷ, mae ein hadran tai a llety’n cynnig cyngor gwych; o ddelio â materion tai, i ganllawiau ar gyfer contractau a blaen-daliadau i gymorth ariannol. Defnyddiwch y ddewislen isod i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, neu anfonwch e-bost atom yn unionadvice@uwtsd.ac.uk.

 

Rhestr Wirio ar gyfer Chwilio am Dŷ

Rydyn ni wedi creu teclyn ar-lein, hawdd ei ddefnyddio i'w gwneud hi'n haws i chi gofnodi gwybodaeth bwysig pan fyddwch chi’n mynd i weld tai a fflatiau.

Dyma’r Rhestr Wirio

 

Cyngor

Cytundebau

Rhai o'r pethau i'w gwneud a'r pethau i'w hosgoi yn ymwneud â chontractau

Cyngor ar Gontractau

Blaen-daliadau

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod am flaen-daliadau

Cyngor ar Flaen-daliadau

Symud i mewn

Pethau i'w gwneud pan fyddwch chi'n symud i mewn.

Cyngor ar Symud i Mewn

Symud Allan

Pethau i'w gwneud pan fyddwch chi'n symud allan.

Cyngor ar Symud Allan

Cwestiynau Cyffredin

Atebion i gwestiynau cyffredin ynghylch tai a llety.

Cwestiynau Cyffredin

Rhestr wirio

Rhestr wirio ddefnyddiol pan fyddwch chi'n chwilio am dŷ.

Rhestr Wirio

Biliau

Cyngor ymarferol ar gadw rheolaeth ar eich biliau cyfleustodau.

Cyngor ar filiau

 

Cymorth

COVID-19

Cymorth llety i'r rhai y mae COVID-19 yn effeithio arnynt. 

Cyngor COVID-19

Neuaddau'r Brifysgol

Cymorth i fyfyrwyr sy'n byw yn Neuaddau'r Brifysgol.

Cyngor ynghylch Llety’r Brifysgol

Elusennau Tai

Cymorth a chyngor gan Elusennau Tai

Elusennau Tai