Get to grips with learning Welsh by taking part in one of these free online short courses from LearnWelsh.Cymru.

The courses introduce everyday words and phrases and are available to everyone, for free.

Head on over to LearnWelsh.cymru to get started. Good luck with learning Cymraeg!

Visit LearnWelsh.Cymru

 

 

 

Dysgu gydag Elis.

Dysgwch hanfodion y Gymraeg gydag Elis yn y 3 fideo isod. Yna parhewch i ddatblygu eich sgiliau gan ddefnyddio'r adnoddau ychwanegol. 

 

 

Gwers 1

Yr Wyddor

 

Gwers 2

Ymadroddion Defnyddiol

 

Gwers 3

Treigladau

 


 

Adnoddau Ychwanegol

Isod mae ychydig o wersi ac adnoddau Cymraeg defnyddiol iawn; mae'r mwyafrif am ddim hefyd!

 

 

 

Duolingo

Dysgu Cymraeg ar Duolingo

 

 

LearnWelsh.Cymru

Cwrs Blasu Ar-lein Am Ddim

 

 

The Open University

Cwrs Am Ddim

 

 

GymGym
(Campws Caerfyrddin)

Un o Gymdeithasau UMyDDS dan Arweiniad Myfyrwyr

Dysgwch Fwy

 

 

Y Gymdeithas Gymraeg
(Campws Llambed)

Un o Gymdeithasau UMyDDS dan Arweiniad Myfyrwyr

Dysgwch Fwy

 

 

Y GymGym
Cymuned Gymraeg

Dan arweiniad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dysgwch Fwy

 

 

Bwrsariaeth Addysg

Dysgwch Fwy

 

 

 

 


 

Useful Information