Cynrychiolaeth

Swyddogion Sabothol

Eich llywyddion undeb etholedig, llawn-amser. Maen nhw yma i chi ac yn helpu i arwain y gwaith rydyn ni'n ei wneud. 

Mwy am Swyddogion Sabothol

 

Swyddogion rhan-amser

Mae pob swyddog yn goruchwylio portffolio unigryw o fyfyrwyr ac yn helpu i lywio penderfyniadau’r UM. 

Mwy am Swyddogion rhan-amser

 

Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr

Mae'r cynrychiolwyr hyn yn allweddol mewn cyfathrebu rhwng myfyrwyr, yr athrofeydd a'r Undeb. 

Mwy am Gynrychiolwyr Llais Myfyrwyr

 

Cynrychiolwyr Cwrs

Mae gan bob cwrs ei Gynrychiolydd Cwrs ei hun sy'n gweithio gyda'n cynrychiolwyr a'n swyddogion eraill i godi materion ar lefel dosbarth. 

Mwy am Gynrychiolwyr Cwrs