Codi Arian a Rhoi (RAG) Codi Arian Dan Arweiniad Myfyrwyr 

Mae Codi Arian a Rhoi yn ffordd i fyfyrwyr godi arian at achos neu elusen sy'n agos at eu calon. Mae myfyrwyr yn codi arian trwy weithgareddau fel digwyddiadau a gwerthiannau, ac rydym yn rhoi cymorth i’n myfyrwyr trwy ddarparu cyngor, cefnogaeth, help gyda chludiant ac offer.

Er mwyn i weithgaredd fod yn rhan o RAG, rhaid i chi ddweud wrthym amdano yn gyntaf trwy'r ffurflen ar-lein. Ar ôl i chi orffen codi arian, dywedwch wrthym y cyfanswm a godwyd gennych a dewch â’r arian atom ni. Byddwn yn ei wirio, ei fancio a'i roi ar eich rhan - fe gewch dystiolaeth o'r rhodd. 

Mae'r holl arian a godir fel rhan o RAG yn mynd tuag at y cyfanswm cyffredinol; gallwch weld faint o wahaniaeth y mae arian a godwyd gan fyfyrwyr wedi'i wneud.