Cynrychiolaeth

Swyddogion a Chynrychiolwyr

Mae rhwydwaith o gynrychiolwyr myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed, ar draws y brifysgol ac ar lefel genedlaethol.

Dysgwch am ein Cynrychiolwyr

Syniadau Mawr

Syniadau Mawr yw'r platfform rydyn ni'n ei ddefnyddio i alluogi ein haelodau i leisio'u syniadau, argymell newid a llywio cyfeiriad Undeb y Myfyrwyr. 

Mwy am Syniadau Mawr

Etholiadau

Mae democratiaeth myfyrwyr wrth wraidd yr hyn a wnawn. Ein hetholiadau yw sut rydych chi'n penderfynu pwy sy'n helpu i'n harwain a'r gwaith rydyn ni'n ei wneud. 

Dysgwch am Etholiadau

Buddugoliaethau

Pan fydd myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd, mae pethau gwych yn digwydd. Dyma rai o'r buddugoliaethau rydyn ni falchaf ohonyn nhw - y rhai mawr a'r rhai bach. 

Gweler ein Buddugoliaethau

Cyfarfodydd

Dysgwch am y cyfarfodydd, y cynghorau a'r pwyllgorau sy'n helpu i lywio gwaith Undeb y Myfyrwyr. 

Dysgwch Fwy

Cyhoeddiadau

Darllenwch y cyhoeddiadau a'r adroddiadau a gyhoeddwyd gan Undeb y Myfyrwyr.

Gweler y Cyhoeddiadau