Sut i ddechrau clwb/cymdeithas newydd 

Sut i ddechrau clwb/cymdeithas newydd

Diolch am helpu ffurfio bywyd myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant!  Ein rôl ni yw galluogi grwpiau o fyfyrwyr i ddod ynghyd i ddilyn diddordebau cyffredin a datblygu eu hunain a'u doniau. Byddwch chi'n rhan o tua 90 o grwpiau myfyrwyr, mawr a bach, sy'n cynnwys ystod eang o weithgareddau a diddordebau.

 

Cam 1

Llenwch y ffurflen Google i ddechrau sefydlu eich cymdeithas eich hun

Sut i ddechrau clwb/cymdeithas newydd

 

Cam 2

Arhoswch i Josh Tobin, Cydlynydd Datblygiad Myfyrwyr, gysylltu â chi; bydd yn gofyn i chi gyflwyno enwau o leiaf 5 myfyrwyr cymwys, sy'n angenrheidiol ar gyfer sefydlu eich cymdeithas.

Bydd Josh yn dod i gysylltiad er mwyn rhoi gwybod i chi os oes unrhyw faterion yn codi ynglŷn eich grŵp arfaethedig.

 

Cam 3

Mae pob cais yn mynd i Bwyllgor Gwaith yr UM i'w adolygu a'i gadarnhau. Cynhelir y pwyllgorau hyn ar ail ddydd Iau'r mis

 

Cam 4

Unwaith y byddwch wedi cael eich cadarnhad, bydd Josh yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod! Bydd Josh yn esbonio sut mae modd i ni eich cynorthwyo, ac yn trafod sut i gynnal clwb/cymdeithas lwyddiannus.