Llogi Ystafelloedd

Campws Caerfyrddin


Gall myfyrwyr archebu CJ104;
•    Ystafell gyfarfod fawr ar gyfer 20-30 o bobl.
•    Gyda byrddau, cadeiriau a soffas.
•    Teledu â chysylltiad HDMI .
 
Archebu Eich Ystafell 
 


 

Campws Llambed


Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw un o’n hystafelloedd sydd ddim yn cael eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau myfyrwyr. Cysylltwch â Laura-Cait i drefnu hyn ymlaen llaw.  

Archebu Eich Ystafell 
 


 

Campws Abertawe


Mae dwy ystafell y gellir eu harchebu ar ein Campws ynn Abertawe.
 
Ystafell Gyfarfod Fach
•    Mae digon o le yn yr ystafell gyfarfod fach ar gyfer 10 o bobl. 
•    Mae’r ystafell wedi’i dodrefnu â byrddau a chadeiriau. 
•    Mae yna hefyd fyrddau-gwyn.
 
Ystafell Gyfarfod Fawr
•    Mae’r ystafell gyfarfod fawr yn ddigon  o faint i 20-30 o bobl.
•    Wedi’i dodrefnu â byrddau, cadeiriau a soffas.
•    Mae yna hefyd fwrdd-gwyn.
•    Teledu 50 modfedd gyda chysylltiad HDMI. 


Archebu Eich Ystafell