Mae ceisiadau ar gyfer Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr ar agor!  

Nawr yw eich cyfle i gynrychioli buddiannau academaidd myfyrwyr fel Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr!  

 

Beth yw Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr! 

Mae Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr yn cynrychioli myfyrwyr ar lefel Athrofa yn y Brifysgol. Maent yn cydlynu â Chynrychiolwyr Cwrs i nodi unrhyw dueddiadau ar draws yr Athrofa a chodi problemau gydag uwch staff y brifysgol. Eu rôl nhw yw sicrhau bod profiadau a barn myfyrwyr yn cael eu hystyried yn briodol pan wneir penderfyniadau mewn cyfarfodydd fel Bwrdd yr Athrofa. Mae Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr yn bwysig iawn i brofiad academaidd myfyrwyr! 

Mae yna 10 Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr i gyd: 

 • 3 ar gyfer yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau (Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe) 
 • 2 ar gyfer yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd (Caerfyrddin ac Abertawe) 
 • 3 ar gyfer Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (Caerdydd, Caerfyrddin ac Abertawe) 
 • 1 ar gyfer Campws Birmingham 
 • 1 ar gyfer Campws Llundain 

 

Strwythur Cynrychiolaeth Myfyrwyr: 

 

 • Mynychu'r hyfforddiant gorfodol a gynhelir gan yr UM (tua 6 awr) 
 • Paratoi ar gyfer tri chyfarfod Bwrdd yr Athrofa 
 • Mynychu tri chyfarfod Bwrdd yr Athrofa (tua 3 awr yr un) 
 • Mynychu Cyfarfodydd Misol yr UM a Chyfarfodydd Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr (tua 1-1.5 awr yr un) 
 • Cadw mewn cysylltiad rheolaidd â Chynrychiolwyr Cwrs a’r UM, ac adrodd yn ôl ar eich gwaith i fyfyrwyr. 
 • Cynorthwyo â mentrau’r UM i gasglu adborth ar y profiad academaidd. 
 • Cynorthwyo ag ymgynghoriadau ar bolisi ac ymgyrchoedd dan arweiniad yr UM a'r Brifysgol. 
 • Y cyfle i rwydweithio â myfyrwyr a staff ar draws campysau. 
 • Datblygu sgiliau mewn cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, gwrando, gwaith tîm, trefnu, rheoli amser, gwneud penderfyniadau, trafod ac eiriolaeth. 
 • Bwrsariaeth o hyd at £450 wedi'i thalu mewn tri rhandaliad. 
 • Y cyfle i ddysgu mwy am sut mae'ch prifysgol yn gweithredu ac i greu effaith gadarnhaol barhaol. 

I fod yn gymwys ar gyfer rôl Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr: 

 • Rhaid i chi fod yn fyfyriwr PCyDDS yn ystod y flwyddyn academaidd 2021-22 
 • Rhaid i chi wneud cais i fod yn Gynrychiolydd Llais Myfyrwyr yn yr Athrofa sy'n berthnasol i'ch cwrs a'ch campws. 
 • Rhaid i chi gyflwyno'ch cais erbyn y dyddiad cau a gyhoeddir a bod ar gael ar gyfer cyfweliad yn ystod y cyfnod cyfweld penodol. 

 

Bydd y panel cyfweld yn chwilio am y rhinweddau canlynol mewn ymgeiswyr llwyddiannus: 

 • Angerdd dros sicrhau bod barn myfyrwyr yn cael ei chlywed - mae profiad o fod yn Gynrychiolydd Cwrs yn ddymunol ond nid yn hanfodol. 
 • Y gallu i reoli'ch amser eich hun. 
 • Ymrwymiad i hunanddatblygiad. 

 

Disgrifiad o Rôl Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr 

I ddarllen gwybodaeth fanylach am bwrpas, disgwyliadau a chefnogaeth ar gyfer Cynrychiolwyr Llais Myfyrwyr, lawrlwythwch y disgrifiad rôl llawn isod. 

Disgrifiad o Rôl Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr

 

Sut i gyflwyno cais 

Llenwch y ffurflen gais isod cyn 9am, dydd Llun 5ed Gorffennaf 2021. Gwahoddir ymgeiswyr sy'n cael eu cynnwys ar y rhestr fer i gyfweliad ar-lein rhwng dydd Mawrth 13eg a dydd Llun 19eg Gorffennaf 2021. Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael ar gyfer hyfforddiant tua chanol mis Awst - dyddiadau i'w cadarnhau. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os ydych chi’n cael unrhyw anawsterau wrth gyflwyno’r cais, e-bostiwch studentvoice@uwtsd.ac.uk 

Ffurflen Gais Cynrychiolydd Llais Myfyrwyr