Cymorth Astudio

A oes terfynau amser ac arholiadau ar y gorwel? Ydych chi’n teimlo lefelau uchel iawn o straen, ac yn amau a fyddwch chi byth yn teimlo fel chi’ch hun eto? Rydyn ni i gyd wedi teimlo felly!


Ond, mae yma newyddion da - mae gennym ni gynghorion, triciau a rhwydweithiau cymorth a fydd yn gwneud astudio'n haws, a byddwch yn teimlo'n dawel eich meddwl mewn dim o dro. Coeliwch ni; dydych chi ddim ar eich pen eich hun, ac mae gennych chi hyn 💪.

 

Hintiau Handi ar gyfer Astudio

Awgrymiadau gan Ddarlithwyr

Mae darlithwyr wedi casglu ynghyd ambell ddarn o gyngor gwerthfawr iawn i'ch helpu chi i astudio yn fwy effeithlon. 

Dysgwch Fwy

Cael Trefn ar Bethau

Rydyn ni wedi llunio rhai awgrymiadau i'ch helpu chi i gael y cydbwysedd iawn rhwng bywyd a gwaith.

Dysgwch Fwy

Bwyd ar gyfer yr Ymennydd

Rydych chi'r hyn rydych chi'n ei fwyta. Felly ewch ati i gynyddu pŵer eich ymennydd â’r bwydydd anhygoel hyn.

Dysgwch Fwy

Lleihau Straen

Mae’n bwysig ymlacio ar ôl sesiwn astudio hir a dod â'ch lefelau straen i lawr.

Dysgwch Fwy

 

Help Llaw

Sgiliau Astudio

Mae angen ychydig o gymorth ychwanegol ar bob un ohonom gyda'n hastudiaethau o bryd i'w gilydd. Dyna pam bod gan y Brifysgol dîm ymroddedig i'ch helpu chi i ddod i arfer ag ysgrifennu academaidd, sut i osgoi llên-ladrad, gwella'ch gallu i feddwl yn feirniadol a mwy. 

Dysgwch Fwy

Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Anabl

Mae eich UM a'ch Prifysgol eisiau i bob myfyriwr lwyddo. Dyna pam mae'r Brifysgol yn darparu offer a chefnogaeth i helpu myfyrwyr i gyrraedd eu potensial. Ewch i dudalen Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Anabl y Brifysgol i weld pa gymorth sydd ar gael. 

Dysgwch Fwy