Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i fyfyrwyr wneud gwahaniaeth ystyrlon i'w cymuned leol, yn ogystal ag ennill profiad a sgiliau yn y byd go iawn. 

 

Cyfleoedd ger eich campws

 

Sut gall Undeb y Myfyrwyr helpu?

Yn achos cyfleoedd gwirfoddoli dan arweiniad myfyrwyr, gallwn ddarparu cymorth gyda chludiant, llogi offer ac asesiadau risg. Cysylltwch â'r Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr ar eich campws. 

 

Ydych chi'n fudiad a all gynnig cyfleoedd?

Os oes gennych gyfle ar gyfer ein myfyrwyr, e-bostiwch union@uwtsd.ac.uk. Cofiwch gynnwys manylion fel y gweithgaredd, amseroedd, dyddiadau a lleoliadau. Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi'n brydlon.