Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych i fyfyrwyr wneud gwahaniaeth ystyrlon i'w cymuned leol, yn ogystal ag ennill profiad o’r byd go-iawn, cwrdd â phobl newydd, ac yn bwysicaf oll -  cael hwyl. 

Gallwch weld y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf gan wahanol fudiadau isod. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi anfon e-bost atom ni: union@uwtsd.ac.uk.

 

Oes gennych chi gyfle i’w rannu?

Yn achos cyfleoedd gwirfoddoli dan arweiniad myfyrwyr, gallwn ddarparu cymorth gyda chludiant, llogi offer ac asesiadau risg. Mae croeso i chi gysylltu â'r Cydlynydd Cyfleoedd Myfyrwyr ar eich campws.

Os oes gennych chi gyfle ar gyfer ein myfyrwyr, e-bostiwch union@uwtsd.ac.uk. Cofiwch gynnwys manylion fel y gweithgaredd, amseroedd, dyddiadau a lleoliadau. Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi'n brydlon.