Y Llofft

Oherwydd COVID-19 mae ein holl leoliadau ar gau ar hyn o bryd. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf: @uwtsdunion

 

Gwybodaeth am Y Llofft

Bar myfyrwyr ar gampws Caerfyrddin. Lle cynnes a chroesawgar sy'n gweini bwyd gwych a diodydd rhad - y lle i fynd i ymlacio ar ôl darlithoedd. Gallwch ymlacio tu mewn neu tu allan gyda'n hardal eistedd; mae gennym ni gerddoriaeth, teledu a gallwch ddefnyddio gemau bwrdd a chonsolau am ddim. 

Hoffi ar Facebook: @yllofftcafe

 

Oriau Agor

Ar agor 11am - 11pm
Dydd Mercher, Iau a Gwener. 

 

Lleoliad

Llawr 1af, Undeb y Myfyrwyr,
Campws Caerfyrddin PCyDDS,
Ffordd y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EP