Welsh Association (Carmarthen)

  • Fb39a5b9 0357 46a9 b150 111f1d3aaa3e

 

About Our Group

 

Welcome to the University of Wales Trinity Saint Davids Carmarthen Campus Welsh Society. The Welsh Society aims to raise awareness of the Welsh language and Welsh culture. You don't have to be Welsh-speaking to join us and learn about all things Welsh. We hold many social activities and annual trips including Rhyngol and trips to a different city each year!

 

Croeso i Gymdeithas Gymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin! Nod y Gymdeithas Gymraeg yw codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru. Does dim rhaid i chi fod yn gallu siarad Cymraeg i ymuno â ni a dysgu llwyth o bethau diddorol am Gymru. Rydyn ni'n cynnal amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol a teithiau blynyddol, gan gynnwys y Rhyngol, a theithiau i wahanol ddinas bob blwyddyn!

 

Our Committee

 

Llŷr Griffiths

President/Llywydd

1606446@student.uwtsd.ac.uk

 

 

Elliw Roberts

Vice President/Is-lywydd

1801485@student.uwtsd.ac.uk

 

 

Beca Williams

Secretary/Ysgrifenyddes

1801740@student.uwtsd.ac.uk

 

 

Lois Ellis-Green

Treasurer/Trysorydd

1801068@student.uwtsd.ac.uk

 

Social Media

 

Facebook: Gym Gym Y Drindod Dewi Sant 

 

Instagram: ygymgympcydds

 

Snapchat: ygymgym_pcydds

 

Twitter: @GymGymPCYDDS

 

Contact & Joining

 

If you have any questions about this group, please contact:
President Llyr Griffiths on 1606446@student.uwtsd.ac.uk

 

To become a member please click the 'Join This Group' button and you'll be taken to the sign up page. If you need help with the sign-up process please contact:
yoursu@uwtsd.ac.uk

Membership Details

 

This group requires Tier 1 membership

If you haven't purchased this membership already, you'll be prompted to do when you join this group. Learn more about group membership here.

 

Additional Membership Fee

The Welsh Association also charges a £5 joining fee.