Buddugoliaethau’r Undeb

 

Pan fydd myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd, mae pethau gwych yn digwydd. Isod mae rhai o'r buddugoliaethau rydyn ni falchaf ohonyn nhw - y rhai mawr a'r rhai bach. 

 

 

Wal Fawr Wen

 

Yn 2019, gweithiodd Undeb y Myfyrwyr gyda'r Brifysgol i sicrhau bod myfyrwyr yn cael mynediad am ddim i'r Wal Fawr Wen. Mae'n gymuned ar-lein sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, gyda chefnogaeth gan gyfoedion, yn ogystal â chwnselwyr proffesiynol a hyfforddedig.

 

Dysgwch fwy am y Wal Fawr Wen.

 

Arweiniwyd yr ymgyrch hon gan:
Josh Whale, Llywydd Campws Llambed 2017/18.  

 

 

Parcio am ddim i Fyfyrwyr

 

Yn 2017, sicrhaodd Undeb y Myfyrwyr barcio am ddim i fyfyrwyr gyda pharthau parcio penodol ar gyfer myfyrwyr.

 

Dysgwch fwy am barcio am ddim i fyfyrwyr.

 

Arweiniwyd yr ymgyrch hon gan:
Rob Simkins, Llywydd y Grŵp 2017/18 

 

 

£50,000 ar gyfer Iechyd Meddwl Myfyrwyr 

 

Mae Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi llwyddo i sicrhau arian i helpu â gwella iechyd meddwl myfyrwyr. Mae gan UMyDDS gyllideb o £50,000.

 

Dysgwch fwy am y prosiect hwn

 

Arweiniwyd yr ymgyrch hon gan:
Becky Ricketts, Llywydd y Grŵp 2019/20 

 

Plannu dros 1000 o goed

 

Mae Cymdeithas yr Amgylchedd y DDS Abertawe wedi plannu dros 1,000 o goed yn Lloches Anifeiliaid Llys Nini.  

Dysgwch fwy am y fenter Blannu Coed

 

Arweiniwyd yr ymgyrch hon gan:
Ella Wilkinson, Cymdeithas Amgylcheddol Abertawe

 

£8,500 ar gyfer Risg Cardiaidd ymysg pobl Ifanc

 

Er cof am Dominic Newton, cynhaliodd Tîm Pêl-fasged y DDS Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr gyfres o ddigwyddiadau coffa y cyfeiriwyd atynt fel 'Diwrnodau Dom’ gan godi dros £8,500 ar gyfer elusen Risg Cardiaidd ymysg pobl ifanc.

Dysgwch fwy am Ddiwrnod Dom.

 

Arweiniwyd yr ymgyrch hon gan:
Tîm Pêl-fasged y DDS Abertawe a Joe Edwards, Llywydd Campws Abertawe, 2015/16