Amdanom Ni

 

Croeso i'ch Undeb Myfyrwyr.

Ni yw Undeb y Myfyrwyr ar gyfer pob myfyriwr ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ble bynnag a sut bynnag maen nhw'n astudio. Fel elusen annibynnol dan arweiniad myfyrwyr, rydym yn gweithio gyda'r brifysgol i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu clywed. Byddwn yn siarad dros fyfyrwyr, yn sefyll dros eu hawliau, ac yn eu grymuso i wneud y gorau o'u hamser yn y brifysgol. Unwaith y byddant wedi ymrestru, mae myfyrwyr yn aelodau o'r undeb yn awtomatig; nid oes unrhyw ffurflenni i'w llenwi na ffioedd i'w talu. 

 

Cynrychioli Myfyrwyr.

Mae rhwydwaith o gynrychiolwyr myfyrwyr yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed, ar draws y brifysgol ac ar lefel genedlaethol.

Cynrychiolaeth, Etholiadau a Syniadau

 

Bywyd a Chymuned Myfyrwyr.

Mae mwy i'ch bywyd yn y brifysgol na darlithoedd. Dyna pam rydyn ni'n helpu myfyrwyr i redeg eu clybiau, cymdeithasau a grwpiau diddordeb eu hunain. Rydyn ni eisiau helpu myfyrwyr i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd. Gall myfyrwyr hefyd helpu eu cymuned trwy ein prosiectau gwirfoddoli a RAG. 

Ewch i'n Tudalen Gweithgareddau

 

Cyngor a Chymorth.

Mae gennym aelodau staff ymroddedig sy'n gallu helpu myfyrwyr gyda materion academaidd. Rydyn ni yma hefyd os oes angen cyngor ar fyfyrwyr; o dai a llety i iechyd a chyllid. Gallwn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnynt.

Angen ychydig o help?

 

Digwyddiadau a Bariau.

Rydym yn cynnal ystod o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys yr Wythnosau Croeso swyddogol. Mae gennym ni hefyd leoliadau ar gampysau Caerfyrddin a Llambed; perffaith ar gyfer myfyrwyr sy'n byw ar y campws, neu ar gyfer ymlacio ar ôl darlithoedd. 

Gweld ein DigwyddiadauDarganfod ein Bariau