Cyngor

Rydyn ni am i'ch amser yn y brifysgol fod mor ddiffwdan â phosib; fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fyddwch chi'n teimlo bod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnoch chi. Rydym yn gallu darparu cyngor ar faterion sy'n effeithio ar eich astudiaethau a'ch cyfeirio at y ffynonellau cywir os oes gennych chi bryderon ynghylch tai a llety, cyllid a lles.

 

 


 

Am ymweld â ni?

Gallwch ymweld â swyddfa Undeb y Myfyrwyr ar eich campws, lle gallwn eistedd gyda'n gilydd a thrafod eich pryderon dros baned o de neu goffi. 

 

Caerfyrddin

Undeb Myfyrwyr
Ffordd y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EP

 

 

Llambed

Undeb Myfyrwyr
Heol y Coleg
Llambed
SA48 7ED

 

 

Abertawe

Undeb Myfyrwyr
1 Llys Glas 
Ffordd Alexandra,
Abertawe, SA1 5AL

 

 

Birmingham, Caerdydd a Llundain

Os ydych chi'n astudio ar gampws Birmingham, Caerdydd neu Lundain, ac angen siarad ag Undeb y Myfyrwyr, gallwch chi gysylltu â ni ar 01792 482 100