Cyngor

Rydyn ni am i'ch amser yn y brifysgol fod mor ddiffwdan â phosib; fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fyddwch chi'n teimlo bod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnoch chi. Rydym yn gallu darparu cyngor ar faterion sy'n effeithio ar eich astudiaethau a'ch cyfeirio at y ffynonellau cywir os oes gennych chi bryderon ynghylch tai a llety, cyllid a lles.

 

 

Y Tîm Cynghori

Mae Richard (Cydlynydd Eiriolaeth) ac Euan (Rheolwr Llais Myfyrwyr ac Eiriolaeth) yn gweithio gyda’i gilydd i gynnig cyngor i fyfyrwyr ar faterion academaidd.

Ble bynnag rydych chi wedi’ch lleoli – Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Caerdydd, Birmingham, Llundain, mewn sefydliad sy’n Bartner Cydweithredol, neu os ydych chi’n fyfyrwyr sy’n Dysgu o Bell – rydyn ni yma i chi. Gallwn gynnig cyngor i chi trwy e-bost, dros y ffôn neu trwy gyfrwng Microsoft Teams. Pan fydd campysau’n ail-agor, rydyn ni hefyd yn gobeithio cynnig apwyntiadau wyneb-yn-wyneb.

Cysylltwch â ni yn unionadvice@uwtsd.ac.uk, neu gallwch gwblhau’r Ffurflen Gyngor isod, a byddwn yn cysylltu’n ôl â chi.

 


 

Cysylltwch â ni

Dolen uniongyrchol i'r ffurflen