Canlyniadau’r Etholiad

Dydd Llun 26-04-2021 - 15:25

SRhA Caerfyrddin

Christine Joy

Swyddog Myfyrwyr Hŷn

Anna Holland

Swyddog Myfyrwyr Hŷn

SRhA Llambed

Bronwyn Kirk

Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr

Megan Pearson

Swyddog Clybiau Chwaraeon

Kirsty Parkes

Swyddog Rhyddhad y Menywod

SRhA Abertawe

Lyndsey Kissick

Swyddog yr Ôl-raddedigion

Cindy Jenkins

Swyddog LHDT+ (Safle Agored)

Cadeirydd Undeb

Frankie Boyle

Cadeirydd Undeb

Myfyrwyr Ymddiriedolwyr

Kelvin Kpenosen

Myfyrwyr Ymddiriedolwyr

Swyddogion Sabothol

Becky Bush

Llywydd Campws Caerfyrddin

James Barrow

Llywydd Campws Llambed

Hang Lee

Llywydd Campws Abertawe

Vanessa Liverpool

Llywydd Grŵp

Tagiau perthnasol :

Rhagor o erthyglau Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Rhagor o erthyglau...