Noson Gomedi gyda
Joel Dommett

Ymunwch ag un o sêr byd comedi’r DU ar gyfer noson arbennig am 7pm ddydd Gwener 21ain Mai. Am ddim i Fyfyrwyr PCyDDS.

Archebwch eich Tocyn

Latest Union News

 

Tîm Swyddogion Sabothol

Gyda'n gilydd, mae tîm y swyddogion yn arwain Undeb y Myfyrwyr yn ddyddiol, gan ddarparu arweiniad i staff yr undeb a sicrhau bod gwaith y mudiad yn berthnasol i brofiad ein myfyrwyr.

 

 

 

 

 

 

Our Upcoming Events

Wythnos Llesiant 2021

UM yn cynnal wythnos gyfan o ddigwyddiadau rhithwir ac wyneb-yn-wyneb er mwyn gwneud i fyfyrwyr deimlo'n dda. 

Dysgu Mwy

Gwobrau Undeb y Myfyrwyr

Rydyn ni'n gofyn i chi, fyfyrwyr, enwebu unigolion sydd wedi mynd y filltir ychwanegol ac sy’n haeddu cael eu cydnabod am eu cyfraniadau.

Dysgu Mwy