Llogi Bws Mini

Llogi Bysiau-mini yn 2020-2021

Ar hyn o bryd, nid yw Undeb y Myfyrwyr yn caniatáu’r defnydd o’r bysiau-mini tan y byddwch yn clywed yn wahanol. Pan fyddwn ni’n ailddechrau’r gwasanaeth, bydd myfyrwyr cymwys sy’n diwallu’r meini prawf yn gallu llogi bysiau-mini.

Byddwn yn cyhoeddi’r diweddaraf am argaeledd bysiau-mini yma.

Meini prawf ar gyfer Cymhwyster

Mae myfyrwyr UMyDDS yn gallu llogi bws-mini drwy Undeb y Myfyrwyr. Mae gennym ddau fws-mini 16 sedd ar gael. Er mwyn gyrru un o'n bysiau-mini rhaid i chi fod:

  • Rhwng 21 a 70 mlwydd oed.
  • Wedi bod yn gyrru am o leiaf 2 flynedd
  • Â dim mwy na 6 phwynt ar eich trwydded.
  • Wedi anfon copi o'ch trwydded yrru lawn y DU i ni. *
  • Wedi ymgymryd â MiDAS (Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bws-mini) ac wedi anfon copi o'ch tystysgrif atom *

*Dylid anfon copïau digidol at michelle.viccars@uwtsd.ac.uk cyn parhau â'ch cais archebu.

 

Dogfennau Pwysig

Cyn y gallwch chi yrru bws-mini UMyDDS rhaid i chi yn gyntaf ymgyfarwyddo â'r Asesiad Risg Bws-mini a Pholisi Bws-mini UMyDDS.

Asesiad Risg ar gyfer Bws-mini (Saesneg yn unig)Polisi Bws-mini UMyDDS (Saesneg yn unig)

 

I archebu bws-mini fel myfyriwr

I logi bws, mae angen i chi gwblhau’r ffurflen gais ar gyfer archebu bws-mini isod. Byddwn mewn cysylltiad i gadarnhau eich archeb gynted â phosib.

Yn achos trefniadau llai na 3 diwrnod ymlaen llaw, ffoniwch neu anfonwch e-bost atom ar ôl llenwi'r ffurflen, fel y gallwn ddelio â’ch archeb yn gyflymach. 

Ffurflen Gais i archebu Bws-mini

 

I archebu bws-mini fel aelod staff y brifysgol neu’n allanol

Cysylltwch â Michelle Viccars michelle.viccars@uwtsd.ac.uk  / 01792 482 100 i drafod eich anghenion.

 


 

Cyn eich Taith

Cwblhewch y rhestr wirio cyn teithio

Rhestr Wirio Cyn Teithio

 

Ar ôl eich Taith

Cwblhewch y rhestr wirio ar ôl teithio

Rhestr Wirio Ar Ôl Teithio

 

Damweiniau? Cofnodwch hyn yma

Ffurflen Gofnodi Damweiniau