Etholiadau’r Hydref 2020: Dechrau'r Cyfnod Enwebu!

Dydd Mercher 07-10-2020 - 10:00

 

Beth yw Etholiadau’r Hydaref?

Etholiadau’r Hydref yw eich cyfle i gynnig eich hun ar gyfer rhai rolau cyffrous; gwnewch yn siŵr bod llais myfyrwyr yn cael ei glywed. Mae yna ddigonedd o rolau i chi ymwneud â nhw Mae Etholiadau’r Hydref yn ein helpu i lenwi'r swyddi gwag ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-21.   

 

Beth yw'r dyddiadau allweddol?  

Dechrau'r Cyfnod Enwebu
Dydd Mercher 7 Hydref 10am  

Diwedd y Cyfnod Enwebu
Dydd Iau 5 Tachwedd 10am  

Briffio’r Ymgeiswyr*
Dydd Iau 5 Tachwedd: 5.30pm  

Dyddiad cau ar gyfer Maniffestos
Dydd Llun 9 Tachwedd 10am  

Bydd y cyfnod pleidleisio’n agor
Dydd Llun 16 Tachwedd 10am  

Daw’r cyfnod pleidleisio i ben
Dydd Iau 19 Medi 3pm 

Caiff y canlyniadau eu rhyddhau
Dydd Gwener 20 Tachwedd

*Anfonir gwahoddiad calendr i ymgeiswyr i gyfarfod Teams ar gyfer Briffio’r Ymgeiswyr. Mae Briffio’r Ymgeiswyr yn orfodol: byddwn yn trafod y rheolau, y llinellau amser, a beth i'w ddisgwyl o'r etholiadau.  

 

Sut mae cyfranogi?

 

Enwebwch eich hun yma

Cliciwch y botwm isod i arwyddo i mewn i adran enwebiadau'r wefan a gweld pa rolau y gallwch chi sefyll ar eu cyfer. 

Enwebwch Eich Hun Yma

Enwebu Ffrind

Gallwch hefyd enwebu ffrind. Cliciwch y botwm isod i lenwi ffurflen enwebu ar gyfer ffrind rydych chi'n meddwl byddai’n ddelfrydol ar gyfer rôl.  

Enwebu Ffrind

Cynhelir yr enwebiadau a’r pleidleisio trwy ein gwefan. Bydd angen i chi greu cyfrif gyda’ch cyfeiriad e-bost myfyriwr.

Rhaid i chi ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost myfyriwr, gan fod hon yn un o’r ffyrdd a ddefnyddiwn i sicrhau eich bod yn gymwys i gymryd rhan.

Methu â gwneud enwebiad neu bleidleisio, ond yn credu eich bod yn gymwys? Cysylltwch â ni yn etholiad@uwtsd.ac.uk

 

Y Rheolau a helpu

Gallwch ddod o hyd i’r rheolau ar gyfer yr etholiadau yma: 
uwtsdunion.co.uk/cy/election/about/rules.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau o gwbl, cysylltwch â ni trwy: 
etholiad@uwtsd.ac.uk

 

 

Rolau sydd ar gael

 

Swyddogion Rhan Amser

Mae rôl Swyddogion Rhan-amser neu 'SRhA' yn seiliedig ar bortffolio er mwyn cynrychioli grwpiau diddordeb arbennig a / neu ddemograffeg. Maent yn gweithio gyda'r swyddogion llawn-amser i gynrychioli myfyrwyr. Mae'r swyddogion sydd yn y rolau hyn yn mynychu eu Cyngor Campws perthnasol.

Dysgu Mwy

 • Swyddog y Myfyrwyr Croenddu  
 • Swyddog y Myfyrwyr Anabl  
 • Swyddog Hunaniaeth Ryweddol  
 • Swyddog y Myfyrwyr Rhyngwladol  
 • Swyddog LHDT+ (Safle i Ddynes):  
 • Swyddog Myfyrwyr Hŷn  
 • Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig  
 • Swyddog y Cymdeithasau  
 • Swyddog Ymgysylltiad Myfyrwyr  
 • Swyddog Myfyrwyr sy’n Rhieni/Gofalwyr  
 • Swyddog Cynaladwyedd  
 • Swyddog Gwirfoddoli a RAG  
 • Swyddog Llesiant  
 • Swyddog yr Iaith Gymraeg  
   

Mae pob un o Rolau Campws Caerfyrddin yn mynychu Cynghorau Campws Caerfyrddin: dydd Mawrth 10 Tachwedd, dydd Iau 28 Ionawr 2021, a dydd Iau 22 Ebrill 2021

 • Swyddog y Myfyrwyr Croenddu  
  Swyddog Hunaniaeth Ryweddol  
  Swyddog y Myfyrwyr Rhyngwladol  
  Swyddog Ymgysylltu â Myfyrwyr  
  Swyddog Myfyrwyr sy’n Rhieni/Gofalwyr  
  Swyddog Gwirfoddoli a RAG:  
  Swyddog Rhyddhad y Menywod  

Mae pob un o Rolau Campws Llambed yn mynychu Cynghorau Campws Llambed: dydd Mercher 11 Tachwedd, dydd Mercher 27 Ionawr 2021, a dydd Mercher, 21 Ebrill 2021

 • Swyddog y Myfyrwyr Croenddu  
 • Swyddog y Myfyrwyr Anabl  
 • Swyddog Hunaniaeth Ryweddol  
 • Swyddog y Myfyrwyr Rhyngwladol  
 • Swyddog LHDT+ (Safle Agored)  
 • Swyddog LHDT+ (Safle i Ddynes):  
 • Swyddog Myfyrwyr Ôl-raddedig  
 • Swyddog y Cymdeithasau  
 • Swyddog Myfyrwyr sy’n Rhieni/Gofalwyr  
 • Swyddog yr Iaith Gymraeg  
 • Swyddog Rhyddhad y Menywod  

Mae pob un o Rolau Campws Abertawe yn mynychu Cynghorau Campws Abertawe: dydd Iau 12 Tachwedd, dydd Iau 28 Ionawr 2021, a dydd Iau 22 Ebrill 2021  

 

 

Cadeirydd a Ymddiriedolwyr

Mae’r Cadeirydd yn cadeirio Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb y Myfyrwyr a phob cyfarfod o Gyngor Mawr yr UM (pump y flwyddyn). Mae'r rôl yn bodoli i sicrhau bod y drafodaeth a’r ddadl mewn cyfarfodydd yn deg a chytbwys, a bod pawb yn cael cyfle teg i siarad a rhannu eu meddyliau a'u syniadau.

 • 1 rôl
 • Cynhelir Cynghorau’r Undeb ar y dyddiadau canlynol: dydd Mercher 18 Tachwedd, dydd Mercher 17 Chwefror, a dydd Llun 26 Ebrill
   

Dysgu Mwy

Mae Myfyrwyr Ymddiriedolwyr yn helpu i sicrhau bod yr Undeb yn cael ei redeg er budd gorau myfyrwyr PCyDDS trwy graffu ar berfformiad a sicrhau bod yr Undeb yn cydymffurfio â'r gyfraith ac yn cael ei redeg mewn ffordd sy’n ariannol gynaliadwy. Mae gan yr ymddiriedolwyr reolaeth gyfreithiol dros y sefydliad, ac maent yn bersonol gyfrifol amdano.

 • 2 rôl
 • Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd ar y dyddiadau canlynol: dydd Iau 3 Rhagfyr, dydd Iau 11 Chwefror, a dydd Iau 4 Mehefin; 
  ynghyd ag is-bwyllgorau eraill y bydd yn ofynnol i chi eu mynychu.
   

Dysgu Mwy

 

 

Cynrychiolwyr i Gynadleddau UCM

The National Union of Students Wales (NUS Wales) holds a national conference every year. This conference sets policy for the year ahead and elects the President, Vice President and other representatives. It is also where the budget for the year ahead is decided through the Annual General Meeting (AGM). UWTSD Students' Union has the opportunity to send delegates to this conference where they can voice their opinions, partake in debates, and vote in the elections and AGM.

 • Mae 5 lle i gynrychiolwyr ar gael* 
 • Cynhelir y gynhadledd ddydd Mercher 3 Mawrth a dydd Iau 4 Mawrth 
 • *Rhaid i bob dirprwyaeth ar gyfer UCM fod â chydbwysedd o ran rhywedd, yn unol â rheolau UCM.  

The National Union of Students (NUS) holds a national conference every year. This conference sets policy for the year ahead and elects the President, Vice President and other representatives. It is also where the budget for the year ahead is decided through the Annual General Meeting (AGM). UWTSD Students' Union has the opportunity to send delegates to this conference where they can voice their opinions, partake in debates, and vote in the elections and AGM.

 • Mae 4 lle i gynrychiolwyr ar gael*  
 • Cynhelir y gynhadledd ddydd Llun 12 Ebrill a dydd Mawrth 13 Ebrill 
 • *Rhaid i bob dirprwyaeth ar gyfer UCM fod â chydbwysedd o ran rhywedd, yn unol â rheolau UCM.  

  

Tagiau perthnasol :

Rhagor o erthyglau Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant

Rhagor o erthyglau...