Ymgeiswyr yn Is-Etholiad

Gall holl fyfyrwyr PCyDDS bleidleisio dros Lywydd nesaf Campws Abertawe. Mae’r pleidleisio’n agor am 10am ar 9fed Mehefin ac yn cau am 3pm ar 11eg Mehefin.